Connect with us

Despre Proiectul Ardeal24.ro

 

Despre proiectul

”Realizare platformă multimedia ”Ardeal24.ro” – ziar regional online”

Proiectul „Realizare platformă multimedia ”Ardeal24.ro” – ziar regional online”, cod MySMIS 132338, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost implementat de către SC INDEPENDENT SRL și are o valoare totală de 867.326,39 lei, din care 583.076,56 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 01.03.2019 – 31.07.2021.

Obiectivul general al proiectului este ”Consolidarea poziției pe piața IMM-urilor a SC INDEPENDENT SRL în domeniul competitiv al tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor prin achiziționarea de echipamente, software și a unui sistem de energie alternativă în scopul modernizării, diversificării și extinderii serviciilor oferite.”

In cadrul proiectului au fost create 3 locuri de munca si au fost achizitionate o platforma multimedia, 27 de echipamente IT, foto, video si transmisie, precum si un sistem de panouri fotovoltaice.


Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Date de contact beneficiar: SC INDEPENDENT SRL

reprezentant legal: Makkai Claudiu,

Str. Ion I. C. Brătianu, nr. 18, Parter, Alba Iulia, județul Alba, tel: 0723506000, Mail: claudiu@independentmedia.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro  |  facebook.com/inforegio.ro